Đồng hồ đo Độ ẩm

đồng hồ đo độ ẩm hay máy đo độ ẩm giúp đo độ ẩm, điểm sương, hoặc quản lý kiểm soát độ ẩm. Chọn từ máy đo độ ẩm kỹ thuật số, máy đo độ ẩm, cảm biến độ ẩm hoặc lựa chọn máy đo độ ẩm nhiệt. Chẩn đoán điều kiện độ ẩm nhà HVAC, đảm bảo không gian làm việc và sinh hoạt lành mạnh, và duy trì các điều kiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc hàng ngày.